I Ur och Skur


I Ur och Skur är en alternativ form av förskola och skola med Friluftsfrämjandets friluftsskolor som bas. I Ur och Skur innebär att förskolan och skolan har friluftsliv, natur och miljö som profil. Grundidén med I Ur och Skur är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen.


Målet är att förändra attityder och ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och förståelse för sambanden i naturen. För att uppnå detta mål är det viktigt att man trivs och har roligt i skogen, på ängen och vid sjön.

Friluftsfrämjandet (www.friluftsframjandet.se) bildades 1892 (mer än 100 år sedan!) och är en ideell riksorganisation med över 100 000 medlemmar. Där finns aktiviteter både för vuxna, t.ex. vandring, paddling, klättring, fjällturer, skidåkning, långfärdsskridsko och kajak, samt för barn, t.ex. skogsmulle, skogsströvare, skid- och skridskoskola. För äldre barn och ungdomar finns Frilufsarna, 10-13 år, TVM (Tre Vildmarks-Mål, skogen, vattnet och fjället), 13 år och uppåt, alpin skidskola, seglarläger m.m.


I Ur och Skur är en av Friluftsfrämjandets verksamheter som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik samt och upplevelsebaserad lärande i arbetet med målen i läroplanen. Den första I Ur och Skurförskolan startade 1985 och den första skolan 1995, båda på Lidingö.

Inom I Ur och Skur är det centrala att hela tiden ha barnet i centrum. Vi ser till hela barnet och dess olika utvecklingsnivåer. Barnet måste få förtroende till eget lärande. I Ur och Skurs ledare (pedagoger) värdesätter barnets intellektuella, sociala, empatiska, fysiska och estetiska förmåga och lärande. En god självbild är en förutsättning för allt lärande och vidare personlig utveckling. Det är viktigt att öka motivationen hos barnet genom att skapa mening och lust i det som sker både i förskola, skola och på fritidshem.


I I Ur och Skur ingår friluftsskolorna Skogsknopp (1-2 år), Skogsknytte (3-4 år), Skogsmulle (5-6 år), Skogsströvare (7-9 år), Skrinna (skridskoskola) och Lagge (skidskola). I denna verksamhet får barnen möjlighet att komma ut och vara i naturen, lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön. På Grodan har vi våra skogsgrupper en gång i veckan höst och vår, då vi går till skogen med ryggsäck och matsäck. 4-5åringarna har skridskoskola på Sollentunavallen under vinterhalvåret och skidskola blir det när vädret tillåter.Verksamheten i I Ur och Skur beskrivs enligt följande modell.


I cirkeln integreras natur- och miljöfostran genom friluftsliv och lek året runt, i och med hjälp av naturen. Inom I Ur och Skur är det centrala att hela tiden ha barnet i centrum. Friluftsfrämjandets unika pedagogik bygger på upplevelser med alla sinnen.


En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling (friluftsfrämjandet.se).

I Ur och Skurs mål, med läroplanen som grund:


Verksamheten ska sträva efter att varje barn


  • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
  • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
  • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
  • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
  • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Våra friluftsskolor

Skogsknopp 1-2 år


På Skogsknopp går vi ut en gång i veckan till närmaste skogsbacke för att där möta allt nytt och spännande i naturen med alla sinnen. Vi pratar och sjunger om skogens olika djur: skatan, ekorren, ugglan, snigeln, myrorna. Den egna ryggsäcken med matsäck är viktig för knopparna! Knoppledarnas roll är att vara medupptäckare och väcka det lilla barnets nyfikenhet på naturen.

Skogsknytte 3-4 år


På Skogsknytte går vi lite längre bort i skogen. Vi lägger stor vikt vid barnens spontana lekar, tankar och reflektioner. Vi leker gemensamma lekar, studerar smådjur i luppburkar och lär oss skilja på olika begrepp, t.ex. lövträd/barrträd. Att kunna packa upp och ner sin matsäck stärker tilltron till den egna förmågan. Många gånger tar vi med något hem som vi kan studera närmare.

Skogsmulle 5-6 år


En dag i veckan går vi till vår speciella Mulleplats i skogen. Vi leker, upptäcker, upplever och lär med alla våra sinnen om samspelet och mångfalden i naturen. Naturens växlingar och barnens intresse styr verksamheten. Ibland lagar vi mat på stormkök eller över öppen eld. Barnen får bygga kojor och uppleva lite större äventyr, samtidigt som de lär sig känna trygghet i naturen. De får också lära sig hur de bäst klär sig i skogen och hur de ska göra om de råkar gå vilse. Och vem vet när Skogsmulle kommer på besök?

Lagge skidskola 3-6 år


När det finns snö passar vi på att åka längdskidor. Genom lekar och övning lär barnen sig att behärska sina skidor så att vi en dag kan åka på en längre utflykt. Barnen får också lära sig att sköta om sin utrustning. Lagge är Skogsmulles vän på skidor.

Skrinna skridskoskola 3-6 år


En gång i veckan från november till februari åker vi till ishallen på Sollentunavallen för att åka skridskor!