Vi som arbetar på Grodan


Grodan har en väldigt låg personalomsättning och personalen är lekfull och engagerad med en stor vilja att utvecklas. Pedagogerna har ett genuint intresse för utomhuspedagogik och personalgruppen har en vid åldersblandning, erfarenhet och kompetens som skapar en bra dynamik i arbetslagen. Vi har ett kollegialt lärande där erfarenhet och kompetens tas till vara.


Vi ser till att vi arbetar med samtliga läroplansmål genom att vi regelbundet utvärderar och följer upp vår undervisning.

På Godan har vi ambitionen att alla pedagoger ska känna alla barn. Vi arbetar avdelningsöverskridande och pedagogerna hjälps åt och samarbetar för verksamhetens bästa.


Linda Leffler som är förskolans rektor finns tillgänglig i verksamheten och är också delaktig i barngrupperna.Som rektor för verksamheten vill jag i mitt ledarskap arbeta nära barn, pedagoger och föräldrar.
Därför finns jag ofta i verksamheten för att stödja personalen, hjälpa till i undervisningen med barnen och lära känna föräldrarna. Det ska var lätt att få tag på mig. Jag lägger  stor vikt vid bemötande. Att alla som besöker Grodan ska känna sig välkomna. Vi hälsar alltid barnen och vårdnadshavarna välkomna när de lämnar sina barn på morgonen , alla ska känna  sig sedda och bekräftade.

Ann Lundqvist

Rektor 2005-2023

Citat från föräldrar på förskolan:

En förskola med äkta engagemang från personalen, personal som verkar älska sitt jobb!

All personal ser alla barn och tar

tillvara på deras åsikter!

Proffsig och närvarande rektor som

tar hand om sin personal och alla barn.

Supermysig förskola med tydlig pedagogik och engagerade pedagoger.