Ekorren

På Ekorren går barn i åldern 1-2 år. 


Tillsammans upplever och utforskar vi naturen och årstidsväxlingarna med alla sinnen. En gång i veckan har vi Skogsknopp och Knytte. Då går vi till skogen i mindre grupper. Barnen har med sig sin egen matsäck.


Vi arbetar mycket med barns inflytande. Barnens intressen, tankar och frågeställningar utgör grunden för vårt arbete. Att ha inflytande innebär också att lära sig samspela, lyssna till och respektera varandra. Vår värdegrund är alltid i fokus. Vi vill stärka barnens förmåga till empati, att vara en bra kamrat och att hjälpa varandra. Målet är att barnen ska känna sig trygga i vår grupp, känna glädje och välbefinnande. Vi arbetar även för att motverka stress, såväl hos barn som personal.


Vi försöker ha en utmanande språkmiljö och använder oss bl.a. av tecken som stöd, språkpåsar, att läsa böcker i små grupper och samtala kring det vi läst och att konkretisera sånger. En gång i veckan har vi rytmik, men vi sjunger och dansar alla dagar.


På ett lustfyllt sätt utmanar vi barnen i deras lärande. Vi leker, skapar, räknar, fantiserar m.m. Barnens intressen styr.