Om förskolan

I Ur och Skur Grodan ligger i ett naturskönt område med närhet till

skogen, sjön och ängen. Vår varierande närmiljö inbjuder till utelekar och skogsutflykter i enlighet med friluftsfrämjandets ideologi. På gården finns vår egen trädgård samt en skogsdunge med kuperad terräng. Förskolan startades 1991.


På i Ur och Skur Grodan finns en röd tråd i verksamheten som följer barnet från det att barnet börja till barnet slutar i förskolan. Undervisningen på Grodan genomsyras av ett hållbart synsätt både social hållbarhet och hållbart för miljön.


Arbetet med social hållbarhet finns med i undervisningsmaterialet START för den yngsta barnen och för de äldre STEGEN. Här undervisas barnen i social och emotionell träning både teoretiskt och praktiskt. Vi har ett lågaffektivt bemötande med barnen och vi arbetar aktivt för att minimera stress hos pedagogerna och barnen.


I arbetet hållbarhet för miljön får barnen rika praktiska upplevelser att ta hand om och var rädd om vår natur. Vi eftersträvar att alla barn ska få med sig en naturkänsla och upplevelsen av hur väl man mår av att vara i naturen.


Undervisning i matematik, språk, IKT (informations - och kommunikationsteknik) naturvetenskap och teknik vävs in i den dagliga undervisningen på förskolan. Vi eftersträvar att omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet i barnens utbildning. Att undervisa barnen i deras språkutveckling är ett fokusområde som är ständigt pågående. Vi ser till att vi arbetar med samtliga läroplansmål genom att vi regelbundet utvärderar och följer upp vår undervisning.


I vårt Samarbetet med vårdnadshavarna vill vi skapa en nära och trygg relation, så att det ska vara lätt att ta upp det som kan vara svårt. Vårdnadshavarna är alltid välkomna att delta i verksamheten. I vår undervisning med barnen involveras vårdnadshavarna på ett naturligt sätt genom att alla barn regelbundet får uppgifter att ta hem. En gång per år blir vårdnadshavarna inbjudna till utvecklingssamtal och ett inskolningssamtal är obligatoriskt. Föräldramöten har vi två gånger per år.

Kooperativ

I Ur och Skur Grodan är ett personalkooperativ som drivs som ekonomisk förening, där ev. vinst går direkt tillbaka till verksamheten. 

Läs mer

I Ur och Skur

I Ur och Skur är en alternativ form av förskola och skola med Friluftsfrämjandets friluftsskolor som bas. I Ur och Skur innebär att förskolan och skolan har friluftsliv, natur och miljö som profil. Grundidén med I Ur och Skur är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen.


Läs mer

Grodans värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar verksamheten och ligger till grund för arbetet mot kränkande behandlingar. Denna värdegrund gäller för alla i I Ur och Skur Grodan.


• Vi pratar med varandra – inte om varandra.
• Vi respekterar varandras olikheter.
• Vi eftersträvar en tydlig och rak kommunikation.
• Vi hjälps åt och ger varandra beröm och uppmuntran.
• Vi lyfter fram varandras kompetenser.
• Vi eftersträvar en varm, öppen och positiv miljö där alla ges möjlighet att växa och bli stärkta
i sin självkänsla.

Vi arbetar kontinuerligt med livskunskap för barn och personal, med bl.a. rörelselek, forumteater, bra-kompis teman, dilemmadiskussioner samt vår värdegrund.


Vi som arbetar på Grodan

Läs mer om oss