Kooperativet


I Ur och Skur Grodan är sedan Januari 2023 ett personalkooperativ, från att tidigare varit ett persona- och föräldrakooperativ. Förskolan drivs som ekonomisk förening, där eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten.