Miljö och hållbarhet


På Grodan arbetar vi kontinuerligt med hållbar utveckling, både vad gäller miljöfrågor och livsstil och hälsa. Detta engagemang vill vi föra över till nästa generation.


Här kommer ett urval av det vi gör på Grodan – bra saker att tänka på även hemma, för både personal och föräldrar!

• Vi komposterar mat- och trädgårdsavfall (både i egen kompost på gården samt i kommunens bruna kärl).


• Vi sorterar våra sopor (papper, pappersförpackningar, plast, glas, metall, elavfall). Vi lär oss också att ta ansvar för vår närmiljö genom att bland annat gå ut och plocka skräp i naturen en dag per termin.


• Vi försöker att inte slösa med papper, el och vatten: vi släcker lampor och använder torkskåp bara när det verkligen behövs. Vi kör t.ex. inte torkskåp för enstaka plagg eller sådant som inte behöver användas mer under dagen.


• Barn som förstår naturen tar hand om den bättre. En stor del av dagen på Grodan är vi utomhus, med genomtänkta och lärande aktiviteter som främjar barnens nyfikenhet, kunskap och ansvarstagande i naturen.