Om förskolan

Kooperativ

I Ur och Skur Grodan är ett personal- och föräldrakooperativ som drivs som ekonomisk förening, där ev. vinst går direkt tillbaka till verksamheten. På Grodan arbetar personal och föräldrar tillsammans för barnens bästa.


Läs mer


Styrelsen

Styrelsen består av föräldrar och personal som väljs in gemensamt av kooperativet.


Läs mer

I Ur och Skur

I Ur och Skur är en alternativ form av förskola och skola med Friluftsfrämjandets friluftsskolor som bas. I Ur och Skur innebär att förskolan och skolan har friluftsliv, natur och miljö som profil. Grundidén med I Ur och Skur är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelsen i naturen.


Läs mer

Grodans värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar verksamheten och ligger till grund för arbetet mot kränkande behandlingar. Denna värdegrund gäller för alla i I Ur och Skur Grodan.


• Vi pratar med varandra – inte om varandra.
• Vi respekterar varandras olikheter.
• Vi eftersträvar en tydlig och rak kommunikation.
• Vi hjälps åt och ger varandra beröm och uppmuntran.
• Vi lyfter fram varandras kompetenser.
• Vi eftersträvar en varm, öppen och positiv miljö där alla ges möjlighet att växa och bli stärkta
i sin självkänsla.

Vi arbetar kontinuerligt med livskunskap för barn och personal, med bl.a. rörelselek, forumteater, bra-kompis teman, dilemmadiskussioner samt vår värdegrund.


Vi som arbetar på Grodan


© I Ur och Skur Grodan