Styrelsen


Styrelsen består av föräldrar och personal. 


Styrelsens medlemmar

Astrid Wallsten, ordförande, förälder
Jessica Ericson, sekreterare, förälder
Christopher Dight , kassör, förälder
Jörgen Hammarqvist, förälder
Alexandra Van Damme, förälder
Catherine Mortimer- Hawkins, förälder

Therese Nyberg, förälder
Ann Lundqvist, förskolechef
Annika Kraftman, personal


Är du intresserad att sitta i styrelsen eller vill du kontakta någon i styrelsen? Maila till styrelsen@grodan.org