Kooperativet


I Ur och Skur Grodan är ett personal- och föräldrakooperativ som drivs som ekonomisk förening, där eventuell vinst går direkt tillbaka till verksamheten. På Grodan arbetar personal och föräldrar tillsammans för barnens bästa.

Genom Grodans olika traditioner får du möjlighet att träffa andra föräldrar, vara med och ta ansvar för Grodans hemmiljö genom att vara med och städa någon gång per termin och delta i gemensamma städdagar. Dessutom kan du vara med och direkt påverka förskolans höga kvalitet. 


Du kan också vara med och ytterligare påverka genom att sitta i styrelsen. Läs mer om styrelsen här.

Det är klart att det är ett ansvar att vara en del av ett föräldrakooperativ, men det ger så otroligt mycket tillbaka!

Alexandra

Jag tycker att det är fantastiskt att få en inblick i och möjlighet att påverka miljön där mina barn spenderar en stor del av sina första år!

Catherine