Lingon

På Lingon går det barn i åldern 1-3 år. Här arbetar två förskollärare, en barnskötare och en pedagog med annan utbildning. Vi är medagerande, medupptäckande, medupplevande och medundersökande pedagoger. Vi använder naturen som en del i vår dagliga verksamhet. Vi strävar efter en stressfri miljö där barnen i sin egen takt kan leka och utforska sin närmsta omvärld. En gång i veckan har vi Skogsknopp och Knytte, då går vi till skogen med matsäck i ryggsäcken. Ibland går vi till sjön eller ängen och ibland promenerar vi till olika lekplatser i området.


Vi har musiklek, rörelselek samt att vi emellanåt bakar eller målar. Vi arbetar med barns inflytande och låter barnen vara med och påverka sin vardag i den mån det är möjligt.


Barnen ges tid till lek. Leken är livsviktig för barnens utveckling. Språk, kommunikationsförmåga, empati och motorik mm. Barnen bearbetar sina känslor och upplevelser i leken vilket hjälper dem att bättre förstå sin omvärld.